Četrtek, 29 September 2022

Specializirana gradbena dela

 • termoizolacija streh

  hidroizolacije streh, balkonov in teras

  prekinitev kapilarnega dviga vode

  izsuševanje vlage v zidovih

  izvedba sušilnih ometov

   

   

   

  TERMO IN HIDROIZOLACIJE STREH IN KONSTRUKCIJ

 •  

  elastični zaščitni premazi betonov-premoščanje razpok
  silikonski-siloksanski zaščitni premazi
  silikatni zaščitni in dekorativni premazi betonov
  izdelava epoksidnih tlakov: protiprašni, samorazlivni …
  izvedba raznih hidroizolacij
  izvedba vmesnih parnih zapor
  vodotesne obloge in premazi za cisterne in rezervoarje

  POVRŠINSKA ZAŠČITA BETONOV-TLAKI

 •  

  zaščita gradbene jame

  reprofilacija zaščitnih kamnitih brežin

  zaščita pilotnih sten

  obnova betonskih konstrukcij

   

   

   

   

  TORKRETIRANJE-BRIZGANJE BETONOV

 •  

  injektiranje »mokrih razpok«-sanacija zamakanja čez razpoko

  injektiranje razpok z nizko viskozno epoksidno smolo

  injektiranje s cementnimi suspenzijami po recepturi

   

   

   

  INJEKTIRANJE RAZPOK

 •  

  lepljenje karbonskih trakov

  lepljenje karbonske tkanine

  lepljenje raznih sider v betonske konstrukcije

   

   

   

   

   

  KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE OBJEKTOV

 •  

  čiščenje in odbijanje betonov z visikotlačnim curkom (2500 BAR)

  postopek reprofilacije z sanacijskimi maltami

  obdelava delovnih stikov

  obdelava raznih dilatacij

  višinska dela

   

  SANACIJA POŠKODOVANIH BETONOV

 •  
  ocena stanja  betonskih površin konstrukcij

  izdelava predizmer z popisom del ter tehnologije sanacije

   

   

   

   

   

  SVETOVANJE

   

DEJAVNOST PODJETJA

SVETOVANJE:

-         ocena stanja  betonskih površin konstrukcij

-         izdelava predizmer z popisom del ter tehnologije sanacije

SANACIJA POŠKODOVANIH BETONOV

-         čiščenje in odbijanje betonov z visikotlačnim curkom (2500 BAR)

-         postopek reprofilacije z sanacijskimi maltami

-         obdelava delovnih stikov

-         obdelava raznih dilatacij

-         višinska dela

KONSTRUKCIJSKE OJAČITVE OBJEKTOV

-         lepljenje karbonskih trakov

-         lepljenje karbonske tkanine

-         lepljenje raznih sider v betonske konstrukcije

INJEKTIRANJE RAZPOK

-         injektiranje »mokrih razpok«-sanacija zamakanja čez razpoko

-         injektiranje razpok z nizko viskozno epoksidno smolo

-         injektiranje s cementnimi suspenzijami po recepturi

POVRŠINSKA ZAŠČITA BETONOV-TLAKI

-         elastični zaščitni premazi betonov-premoščanje razpok

-         silikonski-siloksanski zaščitni premazi

-         silikatni zaščitni in dekorativni premazi betonov

-         izdelava epoksidnih tlakov: protiprašni, samorazlivni …

-         izvedba raznih hidroizolacij

-         izvedba vmesnih parnih zapor

-         vodotesne obloge in premazi za vodohrane,cisterne in rezervoarje

TORKRETIRANJE-BRIZGANJE BETONOV

-         zaščita gradbene jame

-         reprofilacija zaščitnih kamnitih brežin

-         zaščita pilotnih sten

-         obnova betonskih konstrukcij

TERMO IN HIDROIZOLACIJE STREH IN DRUGIH KONSTRUKCIJ

-         termoizolacija streh

-         hidroizolacije streh , balkonov in teras

-         prekinitev kapilarnega dviga vode-izsuševanje vlage v zidovih

-         izvedba sušilnih ometov

PESKANJE IN ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA JEKLENIH KONSTRUKCIJ

IZVAJANJE DEL POD PROMETOM

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKIH TIROV IN NAPRAV

 
AB sanacije, Specializirana gradbena dela, Srečko Kovačec s.p.